Bilgi Bankası

Sosyal güvenlik mevzuatı adına, şu kanunun bilmem kaçıncı maddesinin, bu yönetmelikle düzenlenmiş, o genelgeyle genişletilmiş, geçenki yazıyla gevşetilmiş halleri.. Hepsi birarada, tek sayfada, birleştirilmiş şekilde!

5510 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3'üncü maddeleri
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Amaç, Kapsam ve Tanımları

5510 sayılı Kanunun; amacı, kapsamı ve içeriğindeki terimlerin tanımları hakkında ayrıntılı açıklamalar

3 Ağustos 2022
5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi
Sigortalı Sayılanlar Kimlerdir?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 4/A, 4/B, 4/C sigortalı sayılanlar ile ilgili tüm ayrıntılar

11 Ağustos 2022
5510 sayılı Kanunun 5'inci maddesi
Bazı Sigorta Kollarının Uygulanacağı Sigortalılar

5510 sayılı Kanunun 5'inci maddesinde açıklanan bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar hakkında ayrıntılı açıklamalar.

12 Ağustos 2022
5510 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi
Sigortalı Sayılmayanlar

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre kimlerin sigortalı sayılmayacağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

12 Ağustos 2022
5510 sayılı Kanunun 7, 8 ve 9'uncu maddeleri
Sigortalılığın Başlangıcı, Sona Ermesi ve Bildirimleri

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki sigortalılıklar ne zaman başlar, ne zaman sona erer ve bildirilir konuları hakkında ayrıntılı açıklamalar

12 Ağustos 2022
5510 sayılı Kanunun 11 ve 12'nci maddeleri
İşyerinin; Bildirilmesi, Devri, Nakli, İntikali ve İşveren Kavramı

İşyeri bildirgesi, devri, nakli, intikali ve işveren, işveren vekili, alt işveren kavramlarının ayrıntılı açıklamaları

13 Ağustos 2022
5510 sayılı Kanunun 13, 14, 15 ve 16'ncı maddeleri
İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Hallerinin Tanımları, Bildirimleri ile Bu Sigorta Kollarından Sağlanan Haklar

Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan hakların ilgili yönetmelik ve genelgelerden derlenmiş ayrıntılı açıklamaları

13 Ağustos 2022
5510 sayılı Kanunun 17, 18 ve 24'üncü maddeleri
Ödeneğe Esas Kazanç, Geçici İş Göremezlik Ödeneği ve Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Dikkate Alınmayan Süreler

Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan iş göremezlik ödenekleri için ödeneğe esas kazancın nasıl belirleneceği ve geçici iş göremezlik ödeneklerinin nasıl hesaplanacağı hakkındaki açıklamalar

19 Ekim 2022
5510 sayılı Kanunun 19 ve 20'nci maddeleri
Sürekli İş Göremezlik Geliri ve Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması

Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanılması, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş kazası meslek hastalığı hali ile hak sahiplerine gelir bağlanması hakkında ayrıntılı açıklamalar

20 Ekim 2022
5018 sayılı Kanunun 12'nci madde ve ekli cetveller
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Ekinde Yer Alan Cetveller ve Bütçeler Hakkında Özet Bilgi

Kanunun 12'nci maddesinde açıklanan bütçe türleri ve ilgili cetveller hakkında önemli ayrıntılar ve açıklamaları

22 Ağustos 2022
193 sayılı Kanun
Asgari Geçim İndirimi Tutarları

2022 yılı itibarıyla uygulanmamaktadır.

12 Ağustos 2022
657 sayılı Kanunun 125'inci maddesi
Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları

Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller nelerdir ve diğer ayrıntıları.

22 Nisan 2024
SUT ile 5510 sayılı Kanunun 68'nci maddesi
Katılım Payı ve/veya İlave Ücret Alınmayan Sigortalılar ile Haller

Kimlerden katılım payı, kimlerden ilave ücret alınmaz; kimlerden de ikisi birden alınmaz?

22 Ağustos 2022
5510 sayılı Kanunun 86'ncı Maddesi
SGK Eksik Gün Nedenleri Kodları

Eksik çalışma (hizmet bildirimi) nedenlerini açıklamak amacıyla kullanılan iki haneli kodlar

11 Ağustos 2022
5510 sayılı Kanunun 9'uncu Maddesi
SGK İşten Çıkış Kodları

İş akdinin sonlandırılma nedenini belirtmek amacıyla kullanılan kodlar

12 Ağustos 2022