5018 Sayılı Kanun; 12'nci madde ve ekli cetveller

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Ekinde Yer Alan Cetveller ve Bütçeler Hakkında Özet Bilgi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 12'nci maddesinde açıklanan bütçe türleri ve ilgili cetveller, bazı açıklamalarıyla aşağıdadır.

Genel bütçeli; devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri, özel bütçeli; bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenen ve bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresi ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurul, kurum veya üst kurul şeklinde teşkilatlanan ve bu Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan her bir düzenleyici ve denetleyici kurumun bütçesi, merkezi yönetim bütçesini oluşturmaktadır.

Ayrıca (IV) sayılı cetvelde sosyal güvenlik kurumu bütçeleri ve bunlara ek olarak haricen mahalli idare bütçeleri bulunmaktadır.

28.07.2021 tarihinde 7333 sayılı Kanun ile Türkiye İstatistik Kurumu, genel bütçeli idarelerden çıkarılmış ve diğer özel bütçeli idareler cetveline eklenmiştir. Alın size soru :) Söz konusu Kanun'un tam metnini görmek isterseniz buraya tıklayınız. (Değişiklik 14'üncü maddedir.)

Özetle;

 • Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin Bütçeleri
  • Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındakiler
   • Genel Bütçeli İdareler (I)
   • Özel Bütçeli İdareler (II)
   • Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (III)
  • Sosyal Güvenlik Kurumları (IV)
  • Mahalli İdareler

(I) SAYILI CETVEL

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi

 2. Cumhurbaşkanlığı

 3. Anayasa Mahkemesi

 4. Yargıtay

 5. Danıştay

 6. Hâkimler ve Savcılar Kurulu

 7. Sayıştay

 8. Adalet Bakanlığı

 9. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

9,5) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 1. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

 2. Dışişleri Bakanlığı

 3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

 4. Gençlik ve Spor Bakanlığı

 5. Hazine ve Maliye Bakanlığı

 6. İçişleri Bakanlığı

 7. Kültür ve Turizm Bakanlığı

 8. Milli Eğitim Bakanlığı

 9. Milli Savunma Bakanlığı

 10. Sağlık Bakanlığı

 11. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 12. Tarım ve Orman Bakanlığı

 13. Ticaret Bakanlığı

 14. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 15. Devlet Arşivleri Başkanlığı

 16. Diyanet İşleri Başkanlığı

 17. İletişim Başkanlığı

 18. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

 19. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı

 20. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

 21. Strateji ve Bütçe Başkanlığı

 22. Jandarma Genel Komutanlığı

 23. Sahil Güvenlik Komutanlığı

 24. Emniyet Genel Müdürlüğü

 25. Türkiye İstatistik Kurumu (28.07.2021 tarih 7333 sayılı Kanun ile Özel Bütçeli Diğer İdareler cetveline eklenmiştir.)

 26. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

 27. Gelir İdaresi Başkanlığı

 28. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

 29. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

 30. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Başkanlığı (11.10.2021 tarihinde Başkanlık olarak düzenlenmiş ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır.)

 31. Avrupa Birliği Başkanlığı

(II) SAYILI CETVEL

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ

 1. Yükseköğretim Kurulu

 2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

 3. .... Üniversitesi (Tüm devlet üniversiteleri)

 4. (114) Yükseköğretim Kalite Kurulu

B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER

 1. Savunma Sanayi Başkanlığı

 2. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

 3. Atatürk Araştırma Merkezi

 4. Atatürk Kültür Merkezi

 5. Türk Dil Kurumu

 6. Türk Tarih Kurumu

 7. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

 8. Türkiye Bilimler Akademisi

 9. Karayolları Genel Müdürlüğü

 10. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

 11. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

 12. Orman Genel Müdürlüğü

 13. Vakıflar Genel Müdürlüğü

 14. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

 15. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

 16. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

 17. Türk Akreditasyon Kurumu

 18. Türk Standardları Enstitüsü

 19. Türk Patent ve Marka Kurumu

 20. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

 21. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

 22. GAP Bölge Kalkınma İdaresi

 23. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

 24. Kamu Denetçiliği Kurumu

 25. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu

 26. Meslekî Yeterlilik Kurumu

 27. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

 28. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

 29. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

 30. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

 31. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

 32. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

 33. Türkiye Su Enstitüsü

 34. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

 35. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

 36. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

 37. Helal Akreditasyon Kurumu

 38. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

 39. Türkiye Uzay Ajansı

 40. Türkiye Adalet Akademisi

 41. Kapadokya Alan Başkanlığı

 42. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu

 43. Türkiye İstatistik Kurumu (28.07.2021 tarih 7333 sayılı Kanun ile Özel Bütçeli Diğer İdareler cetveline eklenmiştir.)

(III) SAYILI CETVEL

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

 1. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

 2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

 3. Sermaye Piyasası Kurulu

 4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

 5. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

 6. Kamu İhale Kurumu

 7. Rekabet Kurumu

 8. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

 9. Kişisel Verileri Koruma Kurumu

 10. Nükleer Düzenleme Kurumu

 11. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

(IV) SAYILI CETVEL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

 1. Sosyal Güvenlik Kurumu

 2. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

Sık sorulanlarla ilgili bazı notlar;

Özet Bütçe Süreci

ProgramHazırlayanSon Tarih
Orta Vadeli ProgramC.B.Eylül'ün ilk hafta sonuna kadar
Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama RehberiC.B.Eylül'ün 15'ine kadar
Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama RehberiC.B.Eylül'ün 15'ine kadar
Bütçe Gelir ve Gider TeklifleriKamu İdareleriEylül ayının sonuna kadar
Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin TBMM'ye SunulmasıC.B.Mali yılbaşından 75 gün önce

İlgili Test Soruları