Görevde Yükselme Zamanı!

Kurum sınavlarına hazırlık için olabildiğince kapsamlı, çözümlü ve açıklamalı test soruları ile faydalı bilgiler.

Kamu İhale Kanunu Test Soruları eklendi!

Ne Kadar Var?

Şimdiye kadar hazırlanmış;

Kanundan
12
Test İçinde
103
Çözümlü Soru Var!
1072

Ayrıca;

Yeni yeni oluşturmakta olduğum, 'sınav öncesi' bölümü; takip ettiğim kanun, yönetmelik ve genelgelerde yapılan günümüzden geçmişe değişiklikler var.

  1. Tecil faizi oranı %15'den %24'e yükseltildi.

    21.07.2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Seri: C Sıra No: 6 Tahsilat Genel Tebliği ile 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında halen yıllık %15 olarak uygulanmakta olan tecil faiz oranı yıllık %24 olarak yeniden belirlenmiştir.

  2. Gecikme zammı oranı %2,5 olarak belirlendi.

    6183 sayılı Kanunun 51'inci maddesinde yer alan gecikme zammı oranı %4'ten %2.5'e indirilmiştir.

  3. TBMM Başkanı veya Başbakan'a bağlanacak yaşlılık aylığı tutarı değiştirildi.

    1/7/2022 tarihli ve 7417 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle; 5510 sayılı Kanunun 43'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Başbakan iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren, 126.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda istek tarihindeki Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin % 40’ı esas alınarak Cumhurbaşkanına bağlanacak yaşlılık aylığının % 75’i oranında yaşlılık aylığı bağlanır.” Şeklinde değişiklik yapılmıştır.