Görevde Yükselme Zamanı!

Kurum sınavlarına hazırlık için olabildiğince kapsamlı, çözümlü ve açıklamalı test soruları ile faydalı bilgiler.

Disiplin Cezaları Testi eklendi!

Ne Kadar Var?

Şimdiye kadar hazırlanmış;

Kanundan
12
Test İçinde
103
Çözümlü Soru Var!
1108

Ayrıca;

Yeni yeni oluşturmakta olduğum, 'sınav öncesi' bölümü; takip ettiğim kanun, yönetmelik ve genelgelerde yapılan günümüzden geçmişe değişiklikler var.

 1. Gecikme cezası oranı %3 olarak belirlendi.

  5510 sayılı Kanunun 89'uncu maddesinde 01.05.2010 tarihi sonrası için %2 olarak belirlenmiş gecikme zammı oranı 12.03.2024 tarihli 32487 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 8256 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile %3 olarak yeniden belirlenmiş olup 01.04.2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

  Kaynak
 2. Yeni yıllık tecil faiz oranı belirlendi.

  14.11.2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Seri: C, 7 sıra no.lu Tahsilât Genel Tebliğiyle, 6183 sayılı Kanun’un 48'inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilen kamu alacaklarına uygulanan tecil faizi yıllık %36 olarak yeniden belirlenmiştir.

  Kaynak
 3. Yeni gecikme zammı oranı belirlendi.

  14.11.2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 13.11.2023 tarih ve 7782 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla, 6183 sayılı Kanun’un 51'inci maddesinde yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %3,5 olarak yeniden belirlenmiştir.

  Kaynak