Yıllara Göre Asgari Ücret Tutarları

Brüt asgari ücret, yapılan yasal kesintiler, net ücret tutarları, işveren payı ve maliyeti ile sigorta primine esas kazanç üst sınırı tutarları..

Bazı notlar;

Yıllara göre asgari ücretin üst sınırları, resimde görüldüğü gibi bir seyir izlemiştir. SPEK üst sınırı 2017 yılına kadar 6,5 kat olarak uygulanmaya devam edilmiş ve aynı yıl itibarıyla 7,5 kat olarak uygulanmaya başlanmıştır. Üst sınırdaki artış ve azalışlar ile bunların kamu maliyesine etkileriyle ilgili ayrıntılı bilgi için Hazine Müsteşarlığı tarafından 2015 Şubat Ayında yayınlanan; tablonun da alındığı, bu adresten ulaşabileceğiniz çalışma raporunu inceleyebilirsiniz.

Daha eski tarihli, 01-07-1974-31-12-2021 tarihleri arası günlük ve aylık asgari ücretler için buraya tıklayınız.

Asgari ücret üst sınırları; 2017 yılı öncesinde brüt ücretin 6,5 katıyken bu tarih ve sonrasında 7,5 katı olarak uygulanır.