SUT ile 5510 Sayılı Kanun; 68'nci maddesi

Katılım Payı ve/veya İlave Ücret Alınmayan Sigortalılar ile Haller

İlave Ücret Alınmayacak Sigortalılar

 1. Harp malüllüğü aylığı alanlar ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler

 2. Terör olaylarında yaralananlar veya malûl olanlar (sadece bu tedavileri süresince/malûliyetleri kesinleşinceye kadar)

 3. Nakdi Tazminat Kanununa göre aylık alanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler

 4. Askerlik hizmetini er veya erbaş olarak yapmakta olanlar

 5. Yedek subay ve astsubay öğrencileri ile adayları

 6. Jandarma ve sahil güvenlik akademisi öğrenci adayları

 7. GSS’li olmayan yedek personelden, seferberlik tatbikatı veya eğitim maksadıyla silah altına alınanlar

 8. Uluslararası anlaşmalar kapsamında, yabancı uyruklu misafir (askeri) personeller ile bakmakla yükümlü oldukları

 9. Şeref aylığı almakta olan kişiler ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler

Katılım Payı Alınmayacak Sigortalılar

 1. Harp malüllüğü aylığı alanlar ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler

 2. Terör olaylarında yaralananlar veya malûl olanlar (sadece bu tedavileri süresince/malûliyetleri kesinleşinceye kadar)

 3. Nakdi Tazminat Kanununa göre aylık alanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler

 4. Askerlik hizmetini er veya erbaş olarak yapmakta olanlar

 5. Yedek subay ve astsubay öğrencileri ile adayları

 6. Jandarma ve sahil güvenlik akademisi öğrenci adayları

 7. GSS’li olmayan yedek personelden, seferberlik tatbikatı veya eğitim maksadıyla silah altına alınanlar

 8. Uluslararası anlaşmalar kapsamında, yabancı uyruklu misafir (askeri) personeller ile bakmakla yükümlü oldukları

 9. Şeref aylığı almakta olan kişiler ile eşleri

 10. Korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalananlar

 11. Vatan Hizmet Tertibi aylığı alanlar

 12. Vazife malullüğü aylığı alan kişiler

 13. Subay veya astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar ile polislik eğitimine tabi tutulan adaylar

Katılım Payı Alınmayacak Haller

 1. İş kazası ile meslek hastalığı halleri ile askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri

 2. 75 inci maddede yer alan afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri

 3. Aile hekimi muayeneleri ve kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri

 4. Sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla, Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ile hayati önemi haiz vücut dışı protez ve ortezler

 5. Organ, doku ve kök hücre nakli

 6. Kontrol muayeneleri

Katılım Payı ve İlave Ücret Alınmayacak Sigortalılar

 1. Harp malüllüğü aylığı alanlar ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler

 2. Terör olaylarında yaralananlar veya malûl olanlar (sadece bu tedavileri süresince/malûliyetleri kesinleşinceye kadar)

 3. Nakdi Tazminat Kanununa göre aylık alanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler

 4. Askerlik hizmetini er veya erbaş olarak yapmakta olanlar

 5. Yedek subay ve astsubay öğrencileri ile adayları

 6. Jandarma ve sahil güvenlik akademisi öğrenci adayları

 7. GSS’li olmayan yedek personelden, seferberlik tatbikatı veya eğitim maksadıyla silah altına alınanlar

 8. Uluslararası anlaşmalar kapsamında, yabancı uyruklu misafir (askeri) personeller ile bakmakla yükümlü oldukları

 9. Şeref aylığı almakta olan kişiler ile eşleri

Kaynaklar
Sağlık Uygulama Tebliği
5510 Sayılı Kanun

İlgili Test Soruları