5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle İlgili Test Soruları - 54

 
Testler
Soru: 1 / 8
Hata bildir!
1. Kanunun 4/A bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.
2. Haklarında kısa vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanmaz.
3. İş kaybı tazminatı tutarı, net asgari ücretin iki katıdır.
5510 sayılı Kanunun geçici 13'üncü maddesine göre 4046 sayılı Kanun kapsamında iş kaybı tazminatı alanlar ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

En az biri yanlıştır.

En fazla iki tanesi yanlıştır.

Hepsi yanlıştır.

Hepsi doğrudur.