5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle İlgili Test Soruları - 41

 
Testler
Soru: 1 / 9
Hata bildir!
İdarelerden iş üstlenen işveren ve varsa alt işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri Kuruma verilmemiş veya işyerinde sigortalı çalıştırılmadığı takdirde bu husus bir dilekçe ile Kuruma bildirilmemiş ise idareler; tahakkuku olası idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilere mahsup edilmek üzere bu işverenlerin hakedişlerinin yüzde kaçı kadar bir kesinti yapmak zorundadır?

5

10

25

50