5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle İlgili Test Soruları - 35

 
Testler
Soru: 1 / 15
Hata bildir!
Aday çırak, çırak, işletmelerde mesleki eğitim, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında staj, tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Brüt asgari ücretin yarısı

Brüt asgari ücret

Brüt asgari ücretin 2 katı

Brüt asgari ücretin 1/3'ü