5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle İlgili Test Soruları - 34

 
Testler
Soru: 1 / 10
Hata bildir!
Aşağıdakilerden hangisi 4/A kapsamındaki sigortalıların prime tabi kazançlarından değildir?

Hatıra olarak 25'nci yılını tamamlayan işçiye verilen cumhuriyet altını

Kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler

Haftalık 45 saati aşan çalışmalar kapsamında ödenen ekstra ücretler

İşçilerin kıyafet, ısınma vb. ihtiyaçları için yapılan nakdi yardımlar.