5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle İlgili Test Soruları - 20

 
Testler
Soru: 1 / 14
Hata bildir!
Cumhurbaşkanı iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren bağlanacak olan yaşlılık aylığının miktarı aşağıdakilerden hangsisinde doğru olarak verilmiştir?

Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin % 75’i oranında

Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin % 50’si oranında

Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin % 40’ı oranında

Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin % 35’i oranında