5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle İlgili Test Soruları - 4

 
TestlerSoru: 1 / 6Hata bildir!
Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun uzun vadeli ve kısa vadeli sigorta kollarının uygulanması bakımından söz konusu Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddeleri kapsamında sigortalı sayılmayanlardan değildir?

Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler

Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar.

Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla; yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye üç aydan uzun süreli olacak şekilde bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler.

Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen sözleşmeli personelin uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde işverenleri tarafından bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar.