5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle İlgili Test Soruları - 3

 
TestlerSoru: 1 / 14Hata bildir!
Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutukluların sigortalılığı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Haklarında kısa vadeli sigorta kollarının tüm hükümleri uygulanır.

İşverenleri, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunun sorumlu müdür ve amirleridir.

Prime esas kazançları üzerinden %2 oranında prim alınır.

İşveren Vekilleri, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumudur.