4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İle İlgili Çözümlü Test Soruları (3)

 
TestlerSoru: 1 / 10Hata bildir!
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre tekliflerin hazırlanması ve verilmesi ile ilgili aşağıda verilen hususlardan hangisi yanlıştır?

Teklifler, istenilen tüm belgeler ile birlikte imzalı ve mühürlü kapalı bir zarf içinde verilir.

Alternatif teklif verilebileceğine dair ihalede hüküm yoksa sadece tek bir teklif verilebilir.

İadeli taahhütlü posta ile gönderilecek tekliflerde postaya verildiği tarihin bir önemi olmayıp ihale saatinden önce idareye ulaşması şarttır.

Teklifler, ihale saatine kadar geri alınabilir veya değiştirilebilir.