4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İle İlgili Çözümlü Test Soruları (1)

 
TestlerSoru: 1 / 10Hata bildir!
Kamu İhale Kanunu'na göre idarelerin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerine ne ad verilir?

Üst yönetici

Harcama yetkilisi

İhale yetkilisi

Temin amiri